Bulevar Desanke Maksimović 10,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
office@sws-bl.com

Sva naša PULS IIS rješenja imaju integrisanu EDI uslugu, koju smo implementirali u saradnji sa našim partnerom Panteon Group®.

Prvi smo u Republici Srpskoj prilagodili naš sistem povezivanju sa Panteon® EDI rješenjem, te na taj način omogućili našim klijentima da ispune zahtjeve velikih poslovnih sistema za elektronskom razmjenom dokumenata (svi veći trgovački lanci u regionu i EU koriste ovakav način razmjene dokumenata).

Za više informacija pogledajte najčešća pitanja i odgovore u vezi sa Panteon® EDI:

url

 • Šta je e-dokument?

  Zbir podataka čini informaciju koja ima korisnu važnost, a time i vrijednost. Dokument je primjer takve informacije ili skupa informacija, koje razmjenjuju poslovni partneri u elektronskom poslovanju.

  Budući da se danas podaci nalaze u računarskim sistemima, digitalna informacija ili elektronski oblik je, u stvari, originalni dokument u izvornom obliku. Svi drugi oblici (papir, faks, verbalni opis) su promijenjeni oblici i kopije, tako da postoji mogućnost nastanka greške i nepravilnih interpretacija u postupku pripreme.

 • Šta je EDI?

  Elektronsko poslovanje koristi elektronsku razmjenu podataka ili EDI (od engl. Electronic Data Interchange) za razmenu elektronskih dokumenata između poslovnih partnera. To je poslovanje bez nepotrebnih interpretacija na drugim medijima (papir, faks, verbalni opisi).
 • Kako sistem funkcioniše?

  Prikazaćemo primer djelovanja elektronske razmjene informacija u trgovini:

  1. Kupac pripremi elektronsku narudžbenicu PULS IIS ili nekom od naših rješenja

  2. Elektronsku narudžbenicu šalje dobavljaču, koji je prima direktno u svoj informacioni sistem

  3. Na temelju narudžbenice dobavljač pripremi naručenu robu i napravi elektronsku otpremnicu, koju šalje kupcu. Elektronska otpremnica može obuhvaćati strukturu sistema pošiljke i druge podatke o dostavljenoj robi (datum korišćenja, broj serije i lota ...).

  4. Kupac sa elektronskom otpremnicom preuzima sve te podatke u PULS IIS. Prilikom preuzimanja robe elektronsku otpremnicu potvrdi i šalje dobavljaču elektronsku prijemnicu

  5. Dobavljač na temelju primljene elektronske prijemnice izdjea elektronski račun

  6. Kupac elektronski račun provjeri sa potvrđenom otpremnicom i izdaje elektronski nalog za plaćanje banci

  7. Banka proslijedi elektronske ispise sprovedenih transakcija i kupcu i dobavljaču (u vidu elektronskog izvoda)

 • Koje dokumente je moguće razmjenjivati?

  Kupac je u mogućnosti da proslijedi dobavljaču i druge elektronske dokumente za upravljanje lancem nabavke i proizvodnje:

  - izvještaj o stanju zaliha,

  - izvještaj o prodaji,

  - informacije o novoj lokaciji (trgovina) i drugo

  Dobavljač može proslediti kupcu elektronske dokumente za vođenje robe i logistike:

  - katalog artikala,

  - cenovnik,

  - potvrdu narudžbenice,

  - opoziv robe i drugo.

 • Koje su prednosti ovakve razmjene podataka?

  Sa elektronskom razmenom standardizovanih dokumenata preduzeće stiče konkurentne prednosti:

  - znatno kraće vreme potrebno za pojedine procese,

  - mogućnost značajnog poboljšanja planiranja i optimalizaciju procesa,

  - veću sigurnost i pouzdanost poslovanja,

  - isključenost činjenja grešaka kod unosa dokumenata u poslovne aplikacije,

  - veću preglednost nad dokumentima, a time i bolju kontrolu nad poslovnim procesima,

  - podizanje delotvornosti resursa preduzeća,

  - oslobađanje ljudskih izvora koji mogu biti raspoređeni i na druge poslove i time povećanje njihove delotvornosti,

  - smanjenje operativnih troškova.

 • Kome je namijenjen?

  Implementacija elektronskog poslovanja i razmjene podataka namijenjena je pretežno kupcima i dobavljačima u trgovini, te preduzećima koja se bave logistikom.
 • Šta je EDIFACT?

  Potreba za međunarodnim RIP standardom pojavila se sedamdesetih godina sa početkom savremenog globalnog poslovanja. Tako je sredinom osamdesetih godina kao ISO standard usvojen opšti poslovni jezik, poznat pod akronimom UN / EDIFACT.

  UN / EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je skup međunarodno dogovorenih standarda i smjernica za elektronsku razmenu podataka.

 • Šta je EANCOM?

  EANCOM su detaljna uputstva za korišćenje standardnih poruka UN / EDIFACT.

  Svaku uslugu ili proizvod potrebno je označiti sa posebnim standardnim brojem artikla EAN, svakog klijenta sa odgovarajućim lokacijskim brojem EAN. Oznake moraju biti jedinstvene.

  Primena EANCOM standarda je u velikoj mjeri olakšala automatsku obradu podataka. EANCOM standardne poruke su jasne i precizne, EAN identifikacioni brojevi su jedinstveni u cijelom svetu.

 

Za sve dodatne informacije, kao i implementaciju Panteon® EDI sistema obratite nam se na neki od naših kontakata.

Kontakt

 • Bulevar Desanke Maksimović  10,
  78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • +387 51 435 575
 • +387 51 435 576
 • +387 51 435 577
 • http://www.sws-bl.com