Bulevar Desanke Maksimović 10,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
office@sws-bl.com

MedicIS - Medicinski Informacioni Sistem kao informacioni sistem sa velikim brojem važnih podataka, predstavlja oblast u kojoj je informatička podrška tom informacionom sistemu potrebna i neophodna.

Razlozi za jaku informatičku podršku u upravljanju klinikom su višestruki, a navešćemo samo neke:

 • tačnost informacija
 • sigurnost sadržaja baze podataka
 • brzina pristupa
 • smanjenje prostora neophodnog za čuvanje podataka
 • obim dostupnih informacija
 • mogućnost ocjene efikasnosti osoblja
 • statistička analiza po relevantnim parametrima
 • isključivanje nepotrebne redundantnosti
 • brzina razmjene informacija između zainteresovanih strana i sl.

MedicIS je razvijen u saradnji sa medicinskim radnicima (operativnim i administrativnim), te smo uvažili  njihove sugestije i prijedloge, za koje  su oni smatrali  da bi ubrzali i olakšali rad, a koji nisu zastupljeni u postojećim medicinskim informacionim sistemima.

MedicIS je podijeljen u dvije osnovne grupe:

 • Pacijenti
 • Upravljanje klinikom

Pacijenti

Potpuno praćenje pacijenta od momenta prijema na odjel i uzimanja podataka (ličnih, zdravstvenih te podataka važnih za zdravstveno osiguranje). Evidentiranje kompletne anamneze. Vođenje evidencije o pacijentu se nastavlja tokom boravka na odjelu (bolničkog ležanja) te se prati svi operativni zahvati koji su izvršeni (sa detaljnom evidencijom operativnih timova koji su te internvecije radili). Pored toga, za svakog pacijenta se vodi evidencija o propisanoj terapiji (sa izvještajima o lijekovima, količinama, vremenu aplikacije).

U slučaju da se bolnički troškovi plaćaju vodi se evidencija i o svim bolničkim uslugama koje su izvršene.

Uvid u pojedinačnog pacijenta obuhvata i :

 • Anamneza - obuhvata sve podatke vezane za zdravstveno stanje pacijenta uključujući glavne tegobe, ličnu i porodičnu anamnezu, kao i sadašnje bolesti
 • De-Cursus - sa svim podacima vezanim za istorijat bolesti pacijenta, svim pre-operativnim, operativnim i post-operativnim zahvatima, sa evidencijom timova koji su radili, svim aktivnostima koje su se dešavale vezano za pojedinog pacijenta) te mogućnošću naknadnog dopunjavanja ove evidencije u slučaju povratka pacijenta na bolničko liječenje ili pregled
 • Epicrisis - u zakonskoj formi otpusne liste, sa svim relevantnim podacima

Ukoliko se vrši transfer pacijenta na drugi odjel ili drugi klinički centar, moguće je kreirati i nalaz i mišljenje prilikom upućivanja pracijenta.

Ovom evidencijom su obuhvaćeni svi pacijenti koji se prijave na odjel, kako oni koji ostaju na bolničkom liječenju, tako i ostali koji su došli na konsultaciju ili ljekarski pregled.

Upravljanje klinikom

Drugi dio programa MedicIS se odnosi na upravljačku i organizacionu funkciju u svakoj klinici.

Protokoli koji su obuhvaćeni ovim segmentom MedicIS-a su:

 • Protokol lijekova
 • Protokol pacijenata (na ležanju i pacijenata na ljekarskom pregledu)
 • Protokol izvršenih pregleda
 • Protokol operativnih timova
 • Protokol operacionih zahvata

Svako upravljanje podrazumijeva i analitičke izvještaje koji daju uvid u stvarno stanje na odjelu, te smo u MedicIS uključili slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj učinaka po zaposlenom
 • Izvještaj troškova po bolesnicima
 • Izvještajni pregled pacijenata po dijagnozi
 • Izvještaj o stanju kapaciteta (slobodni kapaciteti, zauzetost kreveta i sl.)
 • Izvještaj o stanju instrumenata na odjelu

Kao poseban segment upravljanja klinikom predstavljamo Vam automatski kreirane rasporede:
 • Raspored rada ljekara
 • Raspored operacija (po sali, po ljekaru, po zahvatu, po timovima)
Svi navedeni rasporedi se mogu pregledati i štampati na bazi dana, sedmice, mjeseca.

Uz pomenute preglede, MedicIS posjeduje i mnoge druge manje opširne, ali jednako važne preglede koje ćemo Vam sa zadovoljstvom prezentovati ako se odlučite za direktnu prezentaciju u Vašoj klinici.

Za više detalja i dodatne informacije, kao i za zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas telefonom ili na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Kontakt

 • Bulevar Desanke Maksimović  10,
  78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • +387 51 435 575
 • +387 51 435 576
 • +387 51 435 577
 • http://www.sws-bl.com